ANDRIJA ŠTAMPAR

Andrija Štampar (Drenovac end Pleternica, September 1, 1888. - Zagreb, 26 June 1958.), native to from Čanak in Lika, Croatian physician, specialist hygiene and social medicine, dean of the medical faculty in Zagreb.

Andrija Štampar (Drenovac end Pleternica, September 1, 1888. - Zagreb, 26 June 1958.), native to from Čanak in Lika, Croatian physician, specialist hygiene and social medicine, dean of the medical faculty in Zagreb.

Od 1919. bio načelnik higijenske službe Ministarstva narodnog zdravlja (Odjeljenje za rasnu, javnu i socijalnu higijenu) u Beogradu; postavio je temelje javnozdravstvenoj službi u Jugoslaviji i osnovao niz socijalno-medicinskih ustanova. Izgrađujući naprednu medicinu došao je u sukob s komercijaliziranom medicinom, a zbog svoje socijalnodemokratske ideologije postao je nepoćudan vladajućim krugovima. Nakon prisilnog umirovljenja 1931. bio je stručnjak Zdravstvene organizacije Lige naroda u Kini. Zaslužan je za reformu nastave na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, osnivanje Više škole za medicinske sestre i Medicinskog fakulteta u Rijeci. Izradio je ustav Svjetske zdravstvene organizacije te je 1948. predsjedao Prvoj svjetskog zdravstvenoj skupštini u Ženevi. Bio je prvi potpredsjednik Ekonomskog i socijalnog vijeća OUN-a.