PAPAS BAR, KARLOVAC

One of the best bars in Karlovac. Always a good choice! Just ask everyone knows where they are. Where the pursuit of reality!

One of the best bars in Karlovac. Always a good choice! Just ask everyone knows where they are. Where the pursuit of reality!

Jedan od najboljih barova u Karlovcu. Uvijek dobar izbor! Samo pitajte svi znaju gdje smo. Tamo gdje je hedonizam stvarnost!